६८ वी वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेत कांस्यपदक विजेता महाराष्ट्राचा पुरुष संघ

६८ वी वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धेत कांस्यपदक विजेता महाराष्ट्राचा पुरुष संघ

६५ वी वरिष्ठ गट राष्ट्रीय स्पर्धा विजेता संघ

कबड्डी दिन २०१९ श्री पांडुरंग पार्टे यांना जीवन गौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले

३०वी किशोर/किशोरी गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद निवड चाचणी विजेता महाराष्ट्राचा किशोर गटाचा संघ

महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन तांत्रिक सहाय्यक टीम

३१वी किशोर/किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा- किशोर गट विजेता संघ ठाणे जिल्हा

३१वी किशोर/किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा- किशोरी विजेता संघ मुंबई उपनगर

४६वी कुमार/कुमारी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा- कुमार गट विजेता संघ ठाणे जिल्हा

४६वी कुमार/कुमारी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा- कुमारी गट विजेता संघ पुणे शहर

६५ वी वरिष्ठ गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद निवड चाचणी विजेता महाराष्ट्राचा संघ

कबड्डी दिन
६७ वी राज्य अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा २०१९ विजेता संघ पुरुष विभाग

चालू घडामोडी :

महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धांचा कार्यक्रम जाहीर.   ६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ दिनांक २२ ते २५ जानेवारी २०२२ या कालावधीत बंदऱ्या मारुती क्रीडांगण, मु. पो. काल्हेर, ता. भिवंडी, जि. ठाणे येते आयोजित करण्यात येत आहे.   ३२ वी किशोर/किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ दिनांक २० ते २२ डिसेंबर २०२१ या कालावधी मध्ये कबड्डी महर्षी बुवा साळवी क्रीडा नगरी जायकवाडी वसाहत, पाथरी जिल्हा परभणी येते आयोजित करण्यात येत आहे.   ६८ वी वरिष्ठ महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ दिनांक २२ ते २४ डिसेंबर २०२१ या कालावधी मध्ये कबड्डी महर्षी बुवा साळवी क्रीडा नगरी जायकवाडी वसाहत, पाथरी जिल्हा परभणी येते आयोजित करण्यात येत आहे   ४८ वी कुमार/कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२२ दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी २०२२ या कालावधीत जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे स्टेडियम, शिवाजी पुतळा, रेल्वे स्टेशन जवळ, परभणी येते आयोजित करण्यात येत आहे.

६९ वी पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा तात्पुरती स्थागिती.

६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ – महत्त्वाची सुचना महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन व ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने हिंदवी युवा प्रतिष्ठान काल्हेर, ता. भिवंडी, ठाणे यांच्या यजमान पदाखाली ६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ दिनांक २२ ते २५ जानेवारी २०२२ या कालावधीत बंदऱ्या मारुती क्रीडांगण, […]

४८ वी कुमार/कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२२

४८ वी कुमार/कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२२ महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन व परभणी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने राजे संभाजी युवक क्रीडा व प्रसारक मंडळ, परभणी यांच्यावतीने ४८ वी कुमार/कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२२ दिनांक २८ ते ३१ जानेवारी २०२२ या कालावधीत जिल्हा क्रीडा संकुल समितीचे स्टेडियम, शिवाजी पुतळा, […]

६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२

६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन व ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने हिंदवी युवा प्रतिष्ठान काल्हेर, ता. भिवंडी, ठाणे यांच्या यजमान पदाखाली ६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ दिनांक २२ ते २५ जानेवारी २०२२ या कालावधीत बंदऱ्या मारुती क्रीडांगण, मु. पो. काल्हेर, […]

महाराष्ट्र राज्य किशोर व कुमार गटात सहभागी होणाऱ्या जिल्हानिहाय मुले/मुली खेळाडूंच्या वयाच्या दाखल्याबाबत महत्त्वाची सूचना

महाराष्ट्र राज्य किशोर व कुमार गटात सहभागी होणाऱ्या जिल्हानिहाय मुले/मुली खेळाडूंच्या वयाच्या दाखल्याबाबत महत्त्वाची सूचना महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने आयोजित किशोर व कुमार राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सर्व जिल्हा संघातील खेळाडूंच्या वयाच्या सबळ पुराव्यासाठी पत्रकात नमूद केलेले दस्तऐवज देणे अनिवार्य आहे. पत्रक

६८ वी वरिष्ठ महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१

६८ वी वरिष्ठ महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने परभणी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने व साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा परभणी यांच्या सहकार्याने ६८ वी वरिष्ठ महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ दिनांक २२ ते २४ डिसेंबर २०२१ या कालावधी मध्ये कबड्डी महर्षी बुवा साळवी क्रीडा नगरी जायकवाडी वसाहत, […]

३२ वी किशोर/किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१

३२ वी किशोर/किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने परभणी जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने व साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा परभणी यांच्या सहकार्याने ३२ वी किशोर/किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ दिनांक २० ते २२ डिसेंबर २०२१ या कालावधी मध्ये कबड्डी महर्षी बुवा साळवी क्रीडा नगरी जायकवाडी वसाहत, पाथरी जिल्हा परभणी […]

loading