कुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा

स्पर्धा ठिकाण मुले मुली
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
१९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९१-९२ अलिबाग (रायगड) कोल्हापूर मुंबई शहर मुंबई शहर लातूर
२०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९२-९३ कन्नड (औरंगाबाद) कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर मुंबई उपनगर
२१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९३-९४ अंबरनाथ (ठाणे) सांगली सातारा पुणे मुंबई उपनगर
२२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९४-९५ मनमाड (नाशिक) सांगली मुंबई उपनगर सांगली कोल्हापूर
२३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९५-९६ सोलापूर सांगली मुंबई शहर मुंबई उपनगर सातारा
२४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९६-९७ अहमदनगर मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर मुंबई शहर
२५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९७-९८ डोंबिवली(ठाणे) मुंबई शहर कोल्हापूर सांगली मुंबई उपनगर
२६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९८-९९ सोलापूर सांगली कोल्हापूर सातारा मुंबई शहर
२७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९९-२००० सोलापूर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर मुंबई शहर
२८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०००-०१ परभणी मुंबई उपनगर परभणी कोल्हापूर पुणे
२९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००१-०२ अहमदनगर सांगली कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर
३०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००२-०३ किनगांव (लातूर) सांगली हिंगोली कोल्हापूर पुणे
३१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०३-०४ कराड (सातारा) कोल्हापूर रत्नागिरी कोल्हापूर नाशिक
३२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००४-०५ धुळे सांगली रत्नागिरी पुणे कोल्हापूर
३३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००५-०६ माधव नगर (सांगली) कोल्हापूर रायगड कोल्हापूर पुणे
३४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००६-०७ कर्जत (अहमदनगर) मुंबई शहर सांगली कोल्हापूर पुणे
३५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००७-०८          
३६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००८-०९          
३७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००९-१०          
३८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१०-११          
३९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०११-१२          
४०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१२-१३          
४१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१३-१४          
४२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१४-१५          
४३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१५-१६          
४४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१६-१७          
४५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१७-१८          
४६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१८-१९          

 

loading